innerbanner

شرکت زرین بسپار ایرانیان با تلاش پرسنل سخت کوش خود در راستای جلب رضایتمندی مشتریان موفق به دریافت گواهینامه ذیل شده است :

  - گواهینامه استاندارد محیط زیست ( 2015 :  ISO  14001)

استاندارد ایزو 14001 یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استانداردهای محبوب سازمان بین المللی ایزو است که پس از استاندارد 9001 در بسیاری از سازمانها استقرار یافته است .

ایزو 14001 الزاماتی راجهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهندکه می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی . این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی داردکه می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد و سپس راهنماییهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه می دهد . به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه های زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشدتا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد .