innerbanner

در مهندسی و تولید صنعتی ، بخش کنترل کیفیت و مهندسی کیفیت به بخشی گفته می شود که به درست کردن روشهایی مشغول است تا کارخانه بتواند به وسیله آن روشها از مرغوبیت و مشتری پسند بودن کالاهای تولیدی خود مطمئن گردد این روشها وسیستم ها معمولا با همکاری با دیگر رشته های مهندسی و بازرگانی طراحی می شود .

کنترل کیفیت یکی ازمباحث مهندسی صنایع وسیستم هاست . یک محصول زمانی باکیفیت است که با خواسته ها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد کیفیت به عنوان انطباق محصول با نیاز مشتری تعریف می شود .

سازمان استانداردهای بین المللی کیفیت را اینگونه تعریف می کند: تمامیت ویژگی ها و خصوصیات محصول یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای مشتری را دارد .

شرکت زرین بسپار ایرانیان با به کارگیری تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته وسیستم های کیفی به روز از سطح بالای استانداردهای ملی برخوردار بوده وکلیه الزامات فنی ، کیفی وزیست محیطی و ایمنی در بخش های تولید وتوزیع لاستیک به دقت رعایت می شود.