innerbanner

     

 

شرکت زرین بسپار ایرانیان با تلاش پرسنل سخت کوش خود در راستای جلب رضایتمندی مشتریان موفق به دریافت گواهینامه های ذیل شده است :

   - گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ( 2015 :9001 ISO)

  - گواهینامه استاندارد ایمنی وبهداشت حرفه ای (2007: OHSAS 18001 )

   - گواهینامه استاندارد محیط زیست ( 2015 :  ISO  14001)